Hotline
+905306112645

Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı Eğitimi

Mühendisler tarafından belirlenen taslak, şema ve ölçüler doğrultusunda ilgili makinelerin bilgisayar destekli çizim ve tasarımlarını gerçekleştirir. Tüm çalışmaların, işletmenin politika, hedef ve talimatlarına uygun şekilde yapılmasından sorumludur.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Makine ressamı; mühendisler tarafından belirlenen taslak, şema ve ölçüler doğrultusunda ilgili makinelerin bilgisayar destekli çizim ve tasarımlarını gerçekleştirir. Tüm çalışmaların, işletmenin politika, hedef ve talimatlarına uygun şekilde yapılmasından sorumludur.

Makine ressamları ürünlerin parça, yapım ve komple resimlerini çizer, mekanik sistem dizaynlarını ve hesaplarını hazırlar. Bilgisayarda iki boyutlu çizim yapmak ve üç boyutlu modellerini ve animasyonlarını oluşturmak, ürünlerin bakım ve onarım kataloglarını hazırlamak, bilgisayar ile sayısal kod üretme yazılımlarını kullanmak makine ressamlarının görevleri arasındadır.

Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir?

•    İlgili mühendislerden yapılacak çizim için ölçümler, tasarım fikirleri ve teknik özellikler hakkında ayrıntılı bilgi almak,
•    Proje gereksinimlerini anlamak ve tasarım detaylarını doğrulamak için proje yöneticileri ile koordinasyon sağlamak,
•    Üretim kalıplarının tasarlanması, oluşturulması ve test edilmesinde üretim personeline yardımcı olmak,
•    İlgili projelere ait temin edilmesi gereken malzeme listelerini oluşturmak,
•    Mevcut ekipmanlar üzerinden ölçüm yaparak parçanın teknik ölçülerini çıkartmak,
•    Bilgisayar destekli ekipmanları kullanarak, bileşenler veya makineler için ayrıntılı spesifikasyonlar geliştirmek,
•    Üretilecek ürünlerin 2D ve 3D boyutlu tasarımını yapmak,
•    Çizimleri elektronik ortamda muhafaza etmek,
•    Tasarımı yapılan makine veya ekipmanın imalat aşamalarını takip etmek,
•    İşletme eksikliklerini düzeltmek ve üretim sorunlarını azaltmak için tasarımları değiştirmek veya revize etmek,
•    Teknolog, teknisyen ve diğer üretim ekibini denetlemek,
•    Üretimde kalite standartlarına bağlı kalınmasını sağlamak,
•    Günlük faaliyet raporu hazırlamak ve üretim müdürüne sunmak,
•    Genel müdür ve üretim müdürünün vereceği tüm araştırma ve geliştirme işlerini yerine getirmek.

Çalışma Alanları Nerelerdir?

Bu alanda eğitim almış kişiler atölye ve fabrikalarda, endüstriyel AR-GE çalışmaları ve tasarım sektöründe çalışırlar. Bu mesleği yapan kişiler kamu ve özel sektörde iş yapan işletmelerde iş bulabilme imkanına sahiptir.