Hotline
+905306112645

Satış Elemanlığı Eğitimi

Satış elemanlığının gerektirdiği satış işlemlerini yürütme, stok faaliyetlerini yapma ve bunlarla ilgili belgeleri düzenleme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim programıdır.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

 

Satış Elemanlığı Eğitimi

 

Satış elemanlığının gerektirdiği satış işlemlerini yürütme, stok faaliyetlerini yapma ve bunlarla ilgili belgeleri düzenleme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim programıdır.

 

Mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

Satış Elemanı: İş organizasyonu yapma, satış öncesi hazırlık yapma, müşterilerle görüşerek satış işlemlerini takip etme, satış sonrası işlemleri kontrol etme, bir sonraki güne hazırlık yapma, meslekî gelişime ilişkin faaliyetleri yürütme bilgi, beceri ve sorumluluğuna sahip nitelikli kişidir.

 

Görevleri:

 • İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetmeliklere uymak,
 • İş organizasyonu yapmak,
 • İşletmenin ihtiyacı olan mal ve hizmetin piyasa araştırmasını yapmak,
 • İşletmeye alınan ürünlerin depoya teslim edilmesini sağlamak,
 • İhtiyaçlar ve stoklar konusunda bilgi almak,
 • Satın alınacak mal ve hizmetlerin miktarını ve kalitesini, maliyetini, teslim tarihlerini ve diğer sözleşme şartlarını araştırmak,
 • İşletmenin depoladığı ürünlerin özelliklerini bilmek,
 • Depoya gelen malları sayarak teslim almak,
 • Depodan istenilen malları sayarak zamanında teslim etmek,
 • Ürünün stok kontrolünü ve takibini yapmak,
 • Satılacak malları türlerine göre sınıflandırmak,
 • Ayıplı veya kullanılamaz durumdaki malları sınıflandırmak, ilgili birimlere göndermek,
 • Satışa sunulacak malları teslim almak, kayıtlarını tutmak,
 • Malları raflara yerleştirmek, vitrin düzenlenmesine yardımcı olmak,
 • Müşteriyi psikolojik olarak etkilemeye çalışmak, onu satın almaya teşvik etmek,
 • Satılan malların fatura veya fişini düzenlemek,
 • Günlük satılan malların dökümünü yapmak ve satış cirosunu hesaplamak,
 • Raflardaki malların durumunu kontrol etmek,
 • Müşteri ihtiyaçlarını saptamak,
 • Yeniliklerden müşterileri haberdar etmek,
 • Bilgi alışverişi için diğer satış elamanları ile toplantı yapmak,
 • Ürünü tanıtıcı materyalleri müşteriye götürmek,
 • Müşterileri ürünü satın almaya yönlendirmek,
 • Ürünün kullanımı ödeme şartları konusunda müşteriyi bilgilendirmek,
 • Meslekî gelişim ile ilgili faaliyetleri yürütmektir.

 

Çalışma Alanları Nerelerdir?

·         Sigorta şirketlerinde ve Sigorta acentelerinde,

·         Tüm sektörlerin satış birimlerinde ve depolarında,

·         Özel sektörde Pazarlama Departmanlarında,

·         Emlak şirketlerinde ve Emlak acentelerinde vb. yerlerde çalışabilirler.