Hotline
+905306112645

Lojistik Eğitimi

Ham maddeden tüketiciye kadar bir zincirde, doğru ürünün, doğru miktarda, doğru biçimde, doğru kaynaktan, doğru yolla ve doğru fiyata doğru malzemenin doğru zamanda, doğru şekilde, bulundurulmasını sağlayan faaliyetlerin tümüdür.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Lojistik, çok kısa bir tanım ile ham maddeden tüketiciye kadar bir zincirde, doğru ürünün, doğru miktarda, doğru biçimde, doğru kaynaktan, doğru yolla ve doğru fiyata doğru malzemenin doğru zamanda, doğru şekilde, bulundurulmasını sağlayan faaliyetlerin tümüdür.

Lojistik yönetimi ile ilgili; lojistik kavramının tanımı, lojistiğin prensipleri, lojistiğin unsurları, lojistikle ilintili kavramlar, lojistikte temel konular, temel lojistik faaliyetler, lojistikte dış kaynak kullanımı ve tarafları ile ilgili olarak temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı eğitim programıdır.

Bu eğitim ile;

Ofis ortamında bilgisayar, faks, yazıcı, el terminali, gibi donanım ve araç gereçleri kullanarak, ISO kalite standartlarına uygun şekilde lojistik ve lojistikle ilgili kavramları, lojistiğin prensipleri ve lojistiğin unsurlarını ve lojistikle ilintili kavramları tanımlayacak, lojistikte temel konular, temel lojistik faaliyetler ve dış kaynak kullanımını kavrayacaksınız.