Hotline
+905306112645

Tesktil Boyacılığı Eğitimi

Tekstil hammaddesi olan ham haldeki lif, iplik, elyaf, kumaş (örme veya dokuma) malzemeleri ve hazır giysi formundaki tekstil mamullerinin renklendirilmesini yapan kişidir.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Tekstil Boyacısı : Tekstil hammaddesi olan ham haldeki lif, iplik, elyaf, kumaş (örme veya dokuma) malzemeleri ve hazır giysi formundaki tekstil mamullerinin renklendirilmesini yapan kişidir. 

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

•    Laboratuvar ortamında bulunması gereken işin niteliğini uygun yardımcı kimyasallar ve boya maddelerin teminini ve kontrolünü sağlamak.
•    Numune kabulü yapmak,
•    Laboratuvarı ve numuneyi hazır hale getirmek,
•    Numuneyi değerlendirir ve numune bazında yapılması gereken; reçete hesabı yapmak,
•    Numuneye uygun ön terbiye işlemini yapmak,
•    Tekstil liflerini ayırt etmek,
•    Numuneye uygun boyama yöntemini belirler ve boyama işlemini yapmak, gerektiğinde farklı uygulama yöntemlerini belirlemek,
•    Numuneyi makineye yüklemek,
•    Numuneden talep edilen bitim işlemlerini yapmak,
•    Farklı boya madde, farklı makine ve işlem prosesini uygulamak,
•    Boyanmış ürün ile ilgili kontrol işlemlerini yapmak,
•    Kullanılan araç ve gereçlerin temizliğini ve teminini sağlamak,         
vb. işlemleri yerine getirir.