Hotline
+905306112645

Tornada Form Şekillendirme Eğitimi

Çark tornasında serbest el ile farklı şekil ve yapıdaki çeşitli formları şekillendirerek basit dekorlar yapabilen, şablon tornasında iç ve dış sıvama yöntemleri ile çeşitli formları şekillendirebilen, şekillendirme, kurutma, rötuş, astarlama ve bisküvi pişirimi teknik bilgisine sahip nitelikli kişi.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

Tornada Form Şekillendirme Ustası: Çark tornasında serbest el ile farklı şekil ve yapıdaki çeşitli formları şekillendirerek basit dekorlar yapabilen, şablon tornasında iç ve dış sıvama yöntemleri ile çeşitli formları şekillendirebilen, şekillendirme, kurutma, rötuş, astarlama ve bisküvi pişirimi teknik bilgisine sahip nitelikli kişidir. 

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: 

•    Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,
•    Şekillendirilecek form ve modelleri belirlemek,
•    Çamurları üretim için hazırlamak,
•    Çark tornası ile araç ve gereçleri üretim için hazırlamak,
•    Farklı ölçü ve biçimlerdeki formları çark tornasında şekillendirmek,
•    Dip alma ve ayak çıkartma işlemlerini yapmak,
•    Formlar üzerine çeşitli dekorlar uygulamak,
•    Şablon tornayı üretime hazırlamak,
•    İç ve dış sıvama yöntemleri ile form şekillendirmek,
•    Yarı mamulleri rötuşlayarak astarlamak,
•    Bisküvi pişirimi yapmak,
•    Mesleki eğitime ilişkin faaliyetleri yürütmek,   
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bu Sertifikaya Sahip Kişi;

•    Sıvama, plaka ve sucuk yöntemleri, çeşitli formları şekillendirme, pişirme ve seramik ürünler üzerine füzyon vitray uygulamaları hakkında bilgi sahibidir.
•    Yaratıcı güçlerini geliştirir ve temel çizimler yapar.
•    Kurallarına göre teknik resim çizer.
•    Basit geometrik formları ve cansız modelleri gözlemleyip inceleyerek ölçü-oran ve kompozisyon ilkelerine uygun çizer.
•    Bilgisayarda tasarım programlarında, seramik ve cam formları ile desenleri tasarlar.
•    Camın kimyasal yapısını, camın ham maddelerini, yapılarına göre cam türlerini, Türkiye de cam sektörü ve üretim yöntemlerine göre cam türlerini, üretim kademelerini araştırır ve düz cam ya da boru cam şekillendirir.
•    Artistik desen ve geleneksel desen yapar.
•    Boyama vitray deseni, kontur çekme, cam boyama, mozaik yığma deseni hazırlar, mozaik ve yığma vitray yapar, derz dolgusu ve montaj, alçılı vitray deseni, alçı desen kalıbı, alçı kalıbı alçı döküm, kurşunlu tiffany vitray deseni, desen kalıbı, tiffany vitray, lehimleme ve eskitme yapar.
•    Cam üretim yöntemlerini belirler ve planlar, işletme organizasyonu, üretimde veri saptama yapar.