Hotline
+905306112645

İplik Üretim Teknolojisi Eğitimi

Makinelerde gerekli ayarları, makine temizlik ve bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip iş güvenliği ve kurallarına uyan, nitelikli kişidir.

Canlı Chat Etkin
Satın Al

İplik Üretim Teknolojisi Ustası: Tekstil liflerine iplik üretim makinelerinde gerekli işlemleri uygulayarak istenilen özellikte ve kalitede iplik yapma, ham madde, yarı mamul ve iplik üzerinde gerekli fiziksel ve kimyasal testleri yapma, test cihazlarını kullanma ve sonuçlarını değerlendirme, makineleri kullanma, üretim planı yapma, makinelerde gerekli ayarları, makine temizlik ve bakım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip iş güvenliği ve kurallarına uyan, nitelikli kişidir.

Görevleri;

•    İplik üretim işletmesinde mühendisin denetiminde, üretim aşamasındaki hesaplamaları yapar (harman yüzde hesapları, kinematik şemadan dişli-kasnak hesapları, çekim-büküm hesapları vb.).
•    Karde ipliği (normal kumaş için) ve penye ipliği üretmek üzere balyalardan aktarılan pamuğun harman hallaç ünitesinde temizlenmesini sağlar.
•    Yabancı maddelerden kısmen temizlenen pamuğun tarak makinesinde liflerinin taranarak paralel hale getirilmesini sağlar.
•    Cer makinesini kullanarak pamuğun çekme ve dublaj (katlama) yoluyla karışmasını sağlar.
•    Bant formunda büyük kovalara sarılan pamuğun fitil makinesinde bükülerek iplik haline gelmesini ve bobin makinesinde plastik bobinler üzerine sarılmasını sağlar.
•    Bobin makinesi ve işçilikten kaynaklanan hataları ve hata kaynaklarını bilerek gidermeye çalışır.
•    Laboratuvar bölümünde üretilen ipliğin kalitesini kontrol eder.
•    Üretilen pamuk ipliğini kalitesine göre sınıflandırır.
•    Üretilen ipliğin pazarlamasını sağlar.
•    Çalıştığı bölümde bulunan makinelerin bakım, ayar ve temizliğinden sorumludur.
•    Kendisine bağlı olarak çalışanları denetler.

Bu Sertifikaya Sahip Kişi;

•    Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütür.
•    Temel tekstil uygulamalarını yapar.
•    Tekstil liflerini ayırt eder.
•    İplik üretiminde bitim işlemlerini yapar.
•    Pamuk iplik üretimi yapar.
•    Pamuk iplik üretim hesaplarını yapar.
•    Pamuk iplik üretim kontrollerini yapar.
•    Pamuk iplik makine ayarlarını yapar.
•    Yün iplik üretimi yapar.
•    Yün iplik üretim hesaplarını yapar.
•    Yün iplik üretimde kontrolleri yapar.
•    Yün iplik makine ayarlarını yapar.